Polityka prywatności i Cookies

NINIEJSZY DOKUMENT STANOWI INTEGRALNĄ CZĘŚĆ REGULAMINU SKLEPU carollacome.pl.


 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Polityka Prywatności określa zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych podczas korzystania ze Sklepu Internetowego carollacome.pl oraz przechowywania i dostępu do informacji na Urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora.
 2. Na potrzeby interpretacji niniejszego dokumentu zastosowanie znajdują definicje ujęte w rozdz. II Polityki Prywatności.
 3. Prowadząc Sklep Sprzedawca dokłada szczególnych starań w celu ochrony praw Użytkowników, w szczególności w zakresie ochrony prywatności i ochrony informacji przekazanych Sprzedawcy i dotyczących Użytkowników. Przetwarzając dane osobowe Użytkowników, Sprzedawca zwraca szczególną uwagę na to, aby dane te były chronione przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz ich zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

II. DEFINICJE
 1. ADMINISTRATOR - carolla.come Karolina Pajor-Szymańska, ul. Szymanowskiego 57a/5, 47-206 Kędzierzyn-Koźle, NIP: 749-193-83-10, REGON: 366982287, e-mail: kontakt@carollacome.pl, telefon: 504 733 522, wpisana do CEiDG.
 2. COOKIES - (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na Urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze strony internetowej Administratora.
 3. SERWIS - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi Serwis internetowy, działający pod adresem carollacome.pl.
 4. URZĄDZENIE - oznacza elektroniczne Urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 5. UŻYTKOWNIK - oznacza podmiot korzystający z Serwisu, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną, lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

III. DANE OSOBOWE
 1. Celem wypełnienia obowiązku informacyjnego określonego w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE L. Nr 119, str. 1) informujemy, że Administratorem danych osobowych w Sklepie Internetowym carollacome.pl jest Karolina Pajor-Szymańska, przedsiębiorca prowadzący działalność pod nazwą carolla.come Karolina Pajor-Szymańska z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu (47-206) przy ul. Szymanowskiego 57a/5, wpisaną do Centralnej Ewidencji o Działalności Gospodarczej, NIP: 749-193-83-10, REGON: 366982287.
 2. We wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można kontaktować się z Administratorem pisemnie, na adres: carolla.come Karolina Pajor-Szymańska, ul. Szymanowskiego 57a/5, 47-206 Kędzierzyn-Koźle lub za pomocą poczty elektronicznej, na adres: kontakt@carollacome.pl.
 3. Dane osobowe Użytkowników Serwisu podane w Formularzu Rejestracyjnym (tj. adres poczty elektronicznej, imię i nazwisko, adres do wysyłki, numer telefonu, nazwę firmy, NIP) przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonych zgód oraz wymogami prawa unijnego, w szczególności w zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).
 4. Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie powyżej jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych może uniemożliwić Sprzedającemu świadczenie usług drogą elektroniczną.
 5. Zbiór zgromadzonych danych osobowych Użytkowników traktowany jest jako baza danych, przechowywana na zabezpieczonym serwerze, w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę. Ponadto ochronę danych osobowych podczas ich przekazywania zapewnia odpowiedni protokół bezpieczeństwa SSL (Secure Sockets Layer).
 6. Dane osobowe otrzymane od osób odwiedzających Serwis internetowy carollacome.pl oraz Użytkowników dokonujących rejestracji są przetwarzane i wykorzystywane w celu świadczenia usługi drogą elektroniczną, w szczególności utrzymania Konta Klienta w Serwisie carollacome.pl, a także zawierania i wykonywania Umów Sprzedaży, w tym uiszczania zapłaty za kupione Towary i udzielania rabatów, dostawy Towarów, przesyłania powiadomień o realizacji Zamówień, realizacji procesu reklamacji oraz zapewnienia prawidłowej obsługi Klientów, dopasowania oferty reklamowej do potrzeb Klientów, prezentacji reklam i przesyłania Informacji handlowych, wyrażenia publicznej opinii o zakupionych Towarach, umożliwienia kontaktu pomiędzy Kupującymi a Sprzedawcą, archiwizacji danych i tworzenia kopii bezpieczeństwa.
 7. Dane osobowe Użytkowników nie są w żadnym przypadku sprzedawane osobom trzecim.
 8. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych Użytkowników wyłącznie podmiotom upoważnionym na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane lub ujawniane - w niezbędnym i wymaganym zakresie - podmiotom trzecim, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Sprzedawcy czynności związane z zawartą z Klientem Umową, m.in. operatorom obsługującym płatności elektroniczne z tytułu zawieranych Umów, podmiotom realizującym dostawy zamówionych Towarów, dostawcom usług informatycznych oraz podmiotom zajmującym się obsługą księgową.
 9. Klientowi Sklepu carollacome.pl przysługuje w każdej chwili prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, dostępu do tych danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych do innego administratora oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Klientowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych przez Administratora jest sprzeczne z Rozporządzeniem.
 10. Dane osobowe będą przechowywane w Serwisie carollacome.pl do czasu, w którym ustanie cel, dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu co do przetwarzania danych osoby, której dane dotyczą, w zależności, co nastąpi pierwsze.
 11. Dane osobowe Klienta nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

IV. COOKIES („CIASTECZKA”)
 1. Administrator za pośrednictwem strony internetowej carollacome.pl wykorzystuje pliki Cookies.
 2. Pliki Cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  a) konfiguracji Systemu - dostosowania i optymalizacji zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać Urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb i ustawień przeglądarki internetowej,
  b) analiz i badań oraz audytu oglądalności - zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych, tworzenia anonimowych statystyk za pośrednictwem narzędzi analitycznych, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
  c) świadczenia usług reklamowych - prezentowania przekazów reklamowych dostosowanych do preferencji Użytkownika,
  d) utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu) - dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać „loginu” i „hasła”.
 3. Stosowane przez Administratora pliki Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.
 4. Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:
  a) Cookies sesyjne - są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika,
  b) Cookies trwałe - są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 5. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej, której używa.
 6. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.
 7. Więcej informacji na temat plików Cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Wszelkie zmiany dotyczące Polityki prywatności i plików Cookies będą udostępniane na niniejszej stronie.
 2. Pytania i wątpliwości w zakresie powyższej deklaracji ochrony prywatności , warunków korzystania z Serwisu, Użytkownicy Serwisu mogą zgłaszać na adres poczty elektronicznej: kontakt@carollacome.pl.

 


Przejdź do strony głównej
Newsletter

ZAPISZ SIĘ I BĄDŹ NA BIEŻĄCO Z NASZĄ OFERTĄ! Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych na wskazany przeze mnie adres e-mail
 

© CAROLLA.COME 2017 Wszelkie prawa zastrzeżone.